Skoda Yeti ab 2007

Dynavin DX-SK-151 Pro
Dynavin X-Series Navisystem, 10" Display, für koda Yeti from 2007
536,97 €